Kamux logo
FI
FI EN
>Kamux Oyj Meistä Toimintaympäristö ja trendit

Toimintaympäristö ja trendit

Euroopassa myydään vuosittain n. 42 miljoonaa käytettyä autoa, joista noin 18 % myydään Kamuxin kolmessa toimintamaassa. Vuonna 2022 Suomessa myytiin Kamuxin arvion mukaan noin 0,6 milj. käytettyä henkilöautoa, Ruotsissa noin 1,2 milj. käytettyä henkilöautoa ja Saksassa noin 5,6 milj. käytettyä henkilöautoa.

Myytyjen autojen määrä supistui Kamuxin toimintamaissa voimakkaasti vuonna 2022, mutta autojen keskihinnan nousun myötä Kamux arvioi kolmen toimintamaan yhteenlasketun markkinan arvon olleen edelleen yli 100 miljardia euroa. 

Käytettyjen autojen kaupan trendit

Markkinadynamiikan muutokset

Käytettyjen autojen markkina on edelleen hyvin hajanainen. Vuosien 2020–2021 aikana Kamuxin kohdemarkkinoille tuli useita käytetyn auton verkkokauppaan keskittyneitä uusia toimijoita, joista osa joutui sopeuttamaan toimintaansa vuoden 2022 aikana: CarNext lopetti toimintansa Saksassa sekä Norjassa, ja Cazoo vetäytyi Saksan ja Italian markkinoilta.

Käytettyjen autojen kaupan kehittyessä ja erikoistuessa alalle on syntynyt myös toimijoita, jotka keskittyvät tiettyyn autokaupan arvoketjun osaan (esim. autojen kuljetukset, autojen prosessointi, autojen osto kuluttajilta). Nämä uudet toimijat ovat Kamuxille pääosin yhteistyökumppaneita, mutta joissain tapauksissa myös kilpailijoita. 

Toimialan konsolidaatio jatkui, kun kansainvälisesti toimivat yritykset ostivat paikallisia toimijoita muun muassa Suomessa ja Itävallassa.

Asiointi digitaalisissa kanavissa

Vähittäiskaupan digitalisoituminen jatkuu ja kuluttajat arvostavat vaivatonta ostokokemusta. Verkkoasioinnissa keskeisessä roolissa ovat palvelun luotettavuus sekä saumaton asiakaskokemus verkkokaupan, etäasioinnin ja myymälän välillä. 

Digitaaliset kanavat ja monikanavainen asiakaspalvelu ovat merkittävässä roolissa jokaisessa Kamuxin myyntitapahtumassa. Vain hyvin harvoin koko ostoprosessi tapahtuu pelkästään myymälässä. Tyypillisessä asiointitapahtumassa kuluttaja löytää Kamuxin auton verkosta ja keskustelee myyjän kanssa chatin, WhatsAppin tai puhelimen välityksellä. Digikanavissa asioinnin jälkeen asiakas koeajaa auton ja vastaanottaa sen Kamuxin myymälässä tai kotipihassaan.

Uudet liikkumisen muodot ja liikkuminen palveluna

Moninaiset autolla liikkumisen mahdollistavat palvelut, kuten autojen yhteisomistus- ja jakamisratkaisut sekä erilaiset kuukausimaksulliset palvelut, on yksi kehittyvistä trendeistä.  Kamuxin toimintamaissa on useita toimijoita, jotka tarjoavat liikkumista palveluna. Auton jakamisen palvelut ovat pysyneet melko pieninä ja niiden kasvun ennustetaan olevan maltillista (Snapshot of the European car-sharing market, McKinsey). Erityisesti Pohjoismaissa toimijoita on myös lopettanut. Kuukausimaksullisen autoilun palvelut sen sijaan ovat kasvattaneet markkinaosuuttaan tasaisesti vuosi vuodelta. Kuukausimaksullisten palvelujen osuus koko automarkkinasta vaihtelee kuitenkin voimakkaasti markkina-alueittain ja Kamuxin toimintamaissa valtaosa auton käyttäjistä haluaa edelleen rahoittaa auton hankintansa perinteisellä tavalla käteisellä, osamaksulla tai pankkilainalla. Kamux Huoleton -palvelu on Kamuxin tuote kuukausimaksullisen autoilun segmentissä. Palvelun pilotointia jatketaan Suomessa.

Muiden uusien liikkumisen palvelujen joukossa on lukuisia erilaisia liiketoimintamalleja. 
Näistä erityisesti sähköskoottereihin perustuvat micromobility-palvelut ovat kasvaneet voimakkaasti ja korvaavat osittain julkisen liikenteen matkoja, taksimatkoja ja omilla autoilla tehtäviä lyhyitä matkoja tiiviisti asutetuilla alueilla. Kamux seuraa markkinan kehitystä. Toistaiseksi vaiku-tus autojen kysyntään ei ole ollut Kamuxin arvion mukaan merkittävä.

Autoilun sähköistyminen

Ihmisillä on aina ollut tarve liikkua ja kuljettaa tavaroita. Ilmasto- ja ympäristötietoisuuden lisääntymisen myötä kiinnostus vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivia autoja kohtaan kasvaa. Ympäristönäkökohtien ohella myös alhaisemmat käyttökulut kasvattavat kuluttajien kiinnostusta erityisesti sähköautoja kohtaan. Lisäksi autoilun sähköistymistä edistetään monilla markkinoilla lainsäädännön keinoin. Perinteisiä polttomoottoriautoja korkeampi hintataso, pitkät toimitusajat, paikoitellen rajoittunut valikoima, polttomoottoriautoja lyhyemmät toimintasäteet sekä vielä kehittyvä julkinen latausinfrastruktuuri ja mahdolliset haasteet kotilatauksen järjestämisessä rajoittavat vielä vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivien autojen kauppaa. Kuluttajien kiinnostukseen vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivia autoja kohtaan vaikuttaa merkittävästi myös eri käyttövoimien eduista käytävä julkinen keskustelu ja energiahintojen kehitys. Ladattavien autojen osuus EU:ssa rekisteröidyistä uusista autoista oli tammi-marraskuussa 2023 jo lähes 22 %, mutta koko autokannasta niitä on vielä vain vähän. Vuonna 2021 vain 1,5 % liikennekäytössä olleista henkilöautoista oli ladattavia.  

Kamuxin vuonna 2022 myymistä autoista 11 prosenttia oli sähkö- ja hybridiautoja, mikä oli 21 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Bensiini- ja dieselautojen kauppa muodostaa edelleen valtaosan käytettyjen autojen kaupasta kaikissa Kamuxin toimintamaissa. Ladattavien autojen osuus kuitenkin kasvaa nopeasti, kun nyt uutena myytävät ladattavat autot saapuvat 1–3 vuoden ikäisenä käytettyjen autojen markkinaan. Kamux on kehityksessä vahvasti mukana ja oli vuonna 2022 Suomen suurin käytettyjen täyssähköautojen myyjä.

Osaketietoa

Lue lisää

Hallinnointi

Lue lisää

Palkitseminen

Lue lisää

Riskienhallinta ja valvonta

Lue lisää