Kamux logo
FI
FI EN
>Kamux Oyj Hallinnointi Hallinnointi

Hallinnointi

Kamux Oyj (”yhtiö” tai ”Kamux”) noudattaa hallinnoinnissaan Suomen osakeyhtiölakia, pörssiyhtiöitä koskevia säännöksiä, yhtiön yhtiöjärjestystä ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Yhtiö noudattaa lisäksi kulloinkin voimassa olevaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (”Hallinnointikoodi”). Hallinnointikoodi on kokonaisuudessaan saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilla

Kamuxin toimielimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Kamuxin ylintä päätäntävaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Hallituksella on kaksi valiokuntaa, jotka avustavat hallitusta sen tehtävissä,    tarkastusvaliokunta ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta. Johtamisesta vastaavat hallitus ja toimitusjohtaja. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön ja konsernin johtamisessa. Yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja toimii osakkeenomistajien asettamana tarkastuselimenä. Yhtiökokous on päättänyt myös osakkeenomistajien nimitystoimikunnasta, joka koostuu suurimmista osakkeenomistajista tai suurimpien osakkeenomistajien nimeämistä jäsenistä.


Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Kamux julkaisee vuosittain selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Tiedot konsernin palkitsemisesta löydät osiosta Palkitseminen.

Osaketyökalut

Lue lisää

Strategia

Lue lisää

Sijoittajakalenteri

Lue lisää

Raportit ja esitykset

Lue lisää