Kamux logo
FI
FI EN
>Kamux Oyj Hallinnointi Tilintarkastaja

Tilintarkastaja

Lakisääteisen tilintarkastuksen kohteena on yhtiön tilikauden kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto. Emoyhtiön tilintarkastaja tarkastaa myös konsernitilinpäätöksen. Tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen yhtiön vuositilinpäätöksen yhteydessä ja raportoi säännöllisesti hallitukselle tarkastushavainnoistaan. Kamuxin tilikausi on kalenterivuosi.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tilintarkastajana on Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiön tilintarkastaja valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Varsinainen yhtiökokous 18.4.2024 valitsi uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Markku Launis.

Tilintarkastuspalkkioita maksettiin vuonna 2023 yhteensä 329 000 euroa. Palkkioita muista tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista maksettiin yhteensä 46 000 euroa. Muut palvelut liittyivät pääasiallisesti taloudelliseen neuvonantoon koskien esimerkiksi vastuullisuusraportointia sekä välittömiä ja välillisiä veroja.

Osaketyökalut

Lue lisää

Strategia

Lue lisää

Sijoittajakalenteri

Lue lisää

Raportit ja esitykset

Lue lisää