Kamux logo
FI
FI EN
>Kamux Oyj Meistä Vastuullisuus

Vastuullista käytettyjen autojen kauppaa

Kamuxin tavoitteena on tarjota asiakkaiden tarpeita vastaavia autoja kilpailukykyiseen hintaan. Uudistamme Suomen autokantaa tuomalla maahan tuoreempia ja matalampipäästöisiä autoja kuin Suomen teillä keskimäärin liikkuu. Tarjoamme kattavasti myös vaihtoehtoisia käyttövoimia. 

Haluamme toimia autokaupan edelläkävijänä ja tehdä luotettavaa, läpinäkyvää ja avointa autokauppaa. Henkilöstölle olemme reilu ja innostava työnantaja, joka tarjoaa työntekijöille mielenkiintoisia ja motivoivia uramahdollisuuksia kansainvälisesti.

Vastuullisuuden keskeiset teemat 

Kamuxin määrittelemiin vastuullisuuden teemoihin ja aiheisiin liittyvien tavoitteiden ja mittarien tarkoituksena on antaa kokonaiskuva toimintamme vastuullisuudesta. Tarkastelemme tavoitteiden ja mittareiden oleellisuutta jatkuvasti sekä kehitämme seurantaa ja tiedonkeruuta osana liiketoiminnan johtamista. 

Määrittelemämme kolme keskeistä vastuullisuusteemaa pitävät sisällään toiminnallemme olennaiset vastuullisuusaiheet. Voit lukea yksityiskohtaisemmin vastuullisuusteemoista ja mittareista vuosikertomuksestamme.

Järkeviä valintoja

 • Tuoreempia autoja, vaihtoehtoisia käyttövoimia
 • Kiertotalouden toimija
 • Tehokasta toimintaa


Teemme tuoreemman auton hankinnasta mahdollista monille tarjoamalla monipuolisen valikoiman käytettyjä autoja. Autotuonnilla alennamme autokannan keski-ikää Suomessa.  

Luottamuksen arvoinen

 • Luotettavat tiedot autoista
 • Erinomainen asiakaskokemus
 • Arvoa yhteiskunnalle


Liiketoimintamme keskeisiä periaatteita on vastuullinen toiminta. Haluamme toimia autokaupan edelläkävijänä ja tehdä luotettavaa, läpinäkyvää ja avointa autokauppaa.

Innostunut työstään

 • Monipuoliset uramahdollisuudet
 • Osaamista ja hyvinvointia edistävä
 • Monimuotoisuuteen pyrkivä


Kamux haluaa olla reilu, innostava ja motivoiva työnantaja. Menestymisemme keskeisessä roolissa on ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö. 

Vastuullisuuden tavoitteet ja mittarit
Järkeviä valintoja
Teemat ja aiheet Tavoitteet Tärkeimmät mittarit ja toteuma 2022 YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 
Tuoreempia autoja, vaihtoehtoisia käyttövoimia
 • Teemme tuoreemman auton hankinnasta mahdollista monille
 • Tuomme vähäpäästöisempiä autoja teille ja uudistamme autokantaa 
 • 62 922 myytyä ajoneuvoa
 • Tuontiautojen ikä ja vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus tuontiautoista (Suomessa): 4,8 v. / 53,4 %
SDG 12
Kiertotalouden toimija
 • Huolto-, korjaus- ja varustelutoimenpiteet ajoneuvon elinkaaren jatkamiseksi
 • 50 % myydyistä ajoneuvoista
SDG 12
Tehokasta toimintaa
 • Käytämme resursseja järkevästi ja edellytämme samaa kumppaneiltamme
 • Johdamme toimintaa kysyntä- ja tarjontatiedolla, optimoimme ajoneuvojen reitit ja siirtotavat
 • Polttoaineen kulutus 30 l / myyty ajoneuvo
 

SDG-tavoite 12: Varmistaa koulutus- ja tuotantotapojen kestävyys

Luottamuksen arvoinen
Teemat ja aiheet Tavoitteet Tärkeimmät mittarit ja toteuma 2022 YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 
Luotettavat tiedot autoista
 • Auton jälkikorjauskulujen kustannustenjakoon liittyvät korjaavat päätökset
 • Korjaavat päätökset, % myydyistä autoista: Suomi 0,07 %, Ruotsi 0,13 %
 
Erinomainen asiakaskokemus
 • Asiointi Kamuxin kanssa on sujuvaa, läpinäkyvää ja suositteluun kannustavaa
 • Olemme autokaupan edelläkävijä luottamuksen ja avoimuuden kulttuurin rakentajana
 • Asiakastyytyväisyys 4/5 (tavoitetaso 4/5)
 • Whistleblowing -kanavan kautta vastaanotetut ilmoitukset: 1 ilmoitus
 
Arvoa yhteiskunnalle
 • Luomme taloudellista hyvinvointia yhteiskunnassa
 • Maksetut palkat 38 milj. euroa
 • Verojalanjälki 74,8 milj. euroa
 
Innostunut työstään
Teemat ja aiheet Tavoitteet Tärkeimmät mittarit ja toteuma 2022 YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 
Monipuoliset uramahdollisuudet
 • Tarjoamme mahdollisuuksia kehittyä autokaupan ammattilaisina dynaamisessa työyhteisössä
 • Henkilöstömäärän kasvu: 35 henkilötyövuotta
 • 86 sisäistä rekrytointia
SDG 4, SDG 8
Osaamista ja hyvinvointia edistävä
 • Sitoutunut, osaava ja motivoitunut henkilöstö on avain Kamuxin menestymiseen 
 • Työtyytyväisyys- ja -hyvinvointitutkimuksen arvosana: konsernin keskiarvo 3,9/5
 • Henkilöstön terveysprosentti 43,2
SDG 4, SDG 8
Monimuotoisuuteen pyrkivä
 • Tavoittelemme yhä monimuotoisempaa työyhteisöä
 • Kohtelemme työntekijöitä tasa-arvoisesti
 • Sukupuolijakauma: 10 % naisia
 • Työntekijöidemme puhumien kielten lukumäärä: 34
 • Ikähaarukan laajuus: 16-18 v.
SDG 8

SDG-tavoite 4: Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet

SDG-tavoite 8: Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja

Vastuullisuuden johtaminen ja riskienhallinta

Kamuxin johtoryhmä vastaa yritysvastuuohjelman teemojen, tavoitteiden ja mittareiden asettamisesta sekä seurannasta. Kamuxin hallitus hyväksyy vastuullisuusohjelman sekä työn tulokset ja käsittelee vastuullisuuteen liittyviä asioita kokouksissaan. Henkilöstöjohtaja sekä yritysvastuun työryhmä koordinoivat eri aihepiirien asiantuntijoiden kanssa päivittäistä vastuullisuustyötä.

Vastuullisuuteen liittyviä riskejä tunnistetaan ja hallitaan osana Kamuxin kokonaisvaltaista riskienhallintatyötä. Lisäksi vastuullisuusasiat käydään läpi jokaisessa johtoryhmän kokouksessa myös riskien näkökulmasta, ja ne ovat mukana tarkastusvaliokunnan työlistalla ja osana hallituksen raportointipakettia.

Kamuxin päivitetty vastuullisuusohjelma ja -tavoitteet julkaistaan vuoden 2024 aikana.

Osaketietoa

Lue lisää

Hallinnointi

Lue lisää

Palkitseminen

Lue lisää

Riskienhallinta ja valvonta

Lue lisää