Kamux logo
FI
FI EN
>Kamux Oyj Hallinnointi Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Kamux Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on yhtiön suurimmista osakkeenomistajista tai suurimpien osakkeenomistajien nimeämistä jäsenistä koostuva toimielin, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituskokoonpanosta (jäsenten määrä ja henkilöt) sekä palkitsemisesta toimielinten palkitsemispolitiikan mukaisesti. Lisäksi nimitystoimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita ja valmistella hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet. Jokainen yhtiön osakkeenomistaja voi tehdä myös oman ehdotuksensa suoraan yhtiökokoukselle osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) mukaisesti.

Nimitystoimikunta koostuu neljästä (4) jäsenestä, joista yhtiön kolme (3) suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Nimitystoimikuntaan kuuluu lisäksi jäsenenä hallituksen puheenjohtaja. Yhtiö ei voi olla nimitystoimikunnan jäsen. Yhtiön operatiivisen johdon edustajat tai työntekijät eivät voi olla nimitystoimikunnan jäseniä henkilökohtaisesti, mutta osakkeenomistajana voivat nimetä jäsenen toimikuntaan.

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella (3) osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun 1. (ensimmäisenä) arkipäivänä.

Mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa käyttää nimeämisoikeuttaan, tulee tämän esittää luotettava selvitys omistamiensa osakkeiden lukumäärästä varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun 1. (ensimmäisenä) arkipäivänä. Selvitys on esitettävä hallituksen puheenjohtajalle viimeistään elokuun 8. (kahdeksantena) arkipäivänä varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna.

Nimitystoimikunnan tehtävät

Nimitystoimikunnan tehtävänä on hallituksen monimuotoisuusperiaatteen mukaisesti:

  • valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta toimielinten palkitsemispolitiikan mukaisesti
  • valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi yhtiöjärjestyksen mukaisesti
  • valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäseniksi
  • valmistella ja esitellä hallituksen järjestäytymiskokoukselle hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valintaa koskeva ehdotus 
  • etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita
  • valmistella hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano kaudella 2023–2024 

Kamuxin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano toimikaudelle 2023–2024 määräytyi 1.8.2023 osakasluetteloon merkittyjen omistusten ja omistuksista saatujen selvitysten perusteella. Nimitysoikeuttaan ovat käyttäneet seuraavat osakkeenomistajat ja osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan on nimitetty seuraavat jäsenet:

  • Juha Kalliokoski, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, edustaen osakkeenomistajia Juha Kalliokoski ja Callardo Capital Oy
  • Niko Syrjänen, edustaen osakkeenomistajaa Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
  • Juha Takala, edustaen OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimia sijoitusrahastoja
  • Terho Kalliokoski, Kamux Oyj:n hallituksen puheenjohtaja

Osaketyökalut

Lue lisää

Strategia

Lue lisää

Sijoittajakalenteri

Lue lisää

Raportit ja esitykset

Lue lisää