Kamux logo
FI
FI EN
>Kamux Oyj Hallinnointi Palkitseminen

Palkitseminen

Kamuxin palkitsemispolitiikan tavoitteena on määritellä palkitsemiskäytännöt, jotka kannustavat edistämään yhtiön kasvustrategiaa, pitkän aikavälin taloudellista menestystä ja omistaja-arvon luomista. Palkitsemispolitiikka myös mahdollistaa kyvykkään johdon ja hallituksen rekrytoinnin ja sitouttamisen yhtiöön. Palkitsemispolitiikka on laadittu noudattamaan periaatteiltaan Kamuxin koko henkilöstöön sovellettavia palkitsemiskäytäntöjä.

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Osakkeenomistajat päättävät hallituksen palkitsemisesta vuosittain yhtiökokouksessa. Palkitsemispolitiikan mukaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäsenten palkitsemisesta palkitsemispolitiikan mukaisesti.

Toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää yhtiön hallitus. Hallituksella on ollut vuodesta 2022 alkaen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta, jonka pääasiallisena tehtävänä on käsitellä toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitsemis- ja nimityskysymyksiä sekä yhtiön noudattamia palkitsemisen periaatteita. Valiokunnan tehtäviin kuuluvat myös yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin valmistelu sekä niiden esittäminen yhtiökokoukselle.

Palkitsemisraportti

Kamux julkaisee vuosittain palkitsemisraportin.

Osaketyökalut

Lue lisää

Strategia

Lue lisää

Sijoittajakalenteri

Lue lisää

Raportit ja esitykset

Lue lisää