Kamux logo
FI
FI EN
>Kamux Oyj Osake Liputusilmoitukset

Liputusilmoitukset

Listayhtiön osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa omistus- ja ääniosuuksiensa muutoksista arvopaperimarkkinalain määrittelemien rajojen mukaisesti Finanssivalvonnalle ja listayhtiölle, jonka osakkeita muutos koskee. Listayhtiön on julkistettava osakkeenomistajan tekemä liputusilmoitus.

Arvopaperimarkkinalaissa on määritelty rajat, joissa tapauksissa liputusilmoitus on tehtävä. Ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa tai ylittää 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66,7 (2/3) tai 90 prosenttia yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä taikka vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66,7 (2/3) tai 90 prosentin yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.

Liputusilmoitukset tulee toimittaa ilman aiheetonta viivytystä Kamuxille sähköpostiosoitteeseen ir@kamux.fi   

Lisätietoja Finanssivalvonnan verkkosivuilta

Tiedotuksen päivämäärä Transaktion päivämäärä Omistaja Omistus liputusilmoituksen jälkeen Liputusperuste
21.5.2024 20.5.2024 OP-Rahastoyhtiö Oy 5,11 % Yhteenlaskettu osuus Kamux Oyj:n osakkeista ja äänistä on 20.5.2024 ylittänyt viisi (5) prosenttia
5.4.2024 4.4.2024 Danske Bank A/S 4,95 % Yhteenlaskettu osuus Kamux Oyj:n osakkeista ja äänistä on 4.4.2024 alittanut viisi (5) prosenttia
5.12.2023 4.12.2023 Danske Bank A/S 5,01 % Yhteenlaskettu osuus Kamux Oyj:n osakkeista ja äänistä on 4.12.2023 ylittänyt viisi (5) prosenttia
10.5.2023 9.5.2023 Danske Bank A/S 4,95 % Yhteenlaskettu osuus Kamux Oyj:n osakkeista ja äänistä on 9.5.2023 alittanut viisi (5) prosenttia
14.4.2023 13.4.2023 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 4,97 % Yhteenlaskettu osuus Kamux Oyj:n osakkeista ja äänistä on 13.4.2023 alittanut viisi (5) prosenttia
13.1.2023 12.1.2023 Danske Bank A/S 5,05 % Yhteenlaskettu osuus Kamux Oyj:n osakkeista ja äänistä on 12.1.2023 ylittänyt viisi (5) prosenttia
18.5.2022 17.5.2022 Swedbank Robur Fonder AB 4,38 % Yhteenlaskettu osuus Kamux Oyj:n osakkeista ja äänistä on 16.5.2022 alittanut viisi (5) prosenttia
8.3.2021 5.3.2021 Juha Kalliokoski ja Callardo Capital Oy 14,56 % Yhteenlaskettu omistus- ja ääniosuus Kamux Oyj:stä on alittanut 15 prosentin liputusrajan
9.9.2020 9.9.2020 Intera Fund II Ky  0 % Omistus- ja ääniosuus Kamux Oyj:stä on alittanut 5 prosentin liputusrajan
24.6.2019 24.6.2019 Intera Fund II Ky 14,12 %  Omistus- ja ääniosuus Kamux Oyj:stä on alittanut 15 prosentin liputusrajan
12.12.2019 12.12.2019 Intera Fund II Ky 20,99 %  Omistus- ja ääniosuus Kamux Oyj:stä on alittanut 25 prosentin liputusrajan
30.8.2019 29.8.2019 Juha Kalliokoski ja Callardo Capital Oy 15,02 %  Yhteenlaskettu omistus- ja ääniosuus Kamux Oyj:stä on ylittänyt 15 prosentin liputusrajan

Toimintaympäristö ja trendit

Lue lisää

Avainluvut

Lue lisää

Kamux sijoituskohteena

Lue lisää

Hallinnointi

Lue lisää