FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy
Kamuxin hallitus

Hallitus

Kamux Oyj:n hallitukseen kuuluu neljästä kahdeksaan varsinaista jäsentä, jotka yhtiökokous valitsee kerrallaan kaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Hallituksen tehtävänä on osakeyhtiölain mukaan huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen tulee myös huolehtia siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallitus on vahvistanut työjärjestyksen, jossa on selostettu hallituksen tehtäviä ja toimintaa tarkemmin. Hallitus ei ole perustanut valiokuntia.

Hallituksen työjärjestys
Hallituksen työjärjestys

 

Terho Kalliokoski

(s. 1961), KTM, Suomen kansalainen, hallituksen jäsen 2022–, hallituksen puheenjohtaja 2023–

Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus:

• Päätoimi: hallitusammattilainen
• Kesko Oyj:n johtoryhmän jäsen 2005–2017
• Kesko Oyj:n varatoimitusjohtaja, Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 2016-2017
• Toimialajohtaja, Kesko Oyj, Rauta- ja erikoiskauppa 2015-2016
• Rautakeskon toimitusjohtaja 2013–2014
• Ruokakeskon toimitusjohtaja 2005–2013
• Useissa johdon, myynnin ja taloushallinnon tehtävissä Kesko-konsernin palveluksessa
1985–2017

Luottamustehtävät: Lumon Invest Oy:n hallituksen jäsen 2018—, Jetta-Talo Oy:n hallituksen
puheenjohtaja 2018—, Katri-Antell Oy:n hallituksen jäsen 2019, Katri-Antell Oy:n hallituksen
puheenjohtaja 2020—, European DIY Retail Association EDRA:n hallituksen jäsen 2016—2017,
Päivittäistavarakauppa ry:n hallituksen puheenjohtaja 2013, Päivittäistavarakauppa ry:n
hallituksen jäsen 2010—2012, Päivittäistavarakauppa ry:n varapuheenjohtaja 2006—2009,
Mainostajien Liiton hallituksen jäsen 2005—2014

Harri Sivula

(s. 1962), hallintotieteiden maisteri, Suomen kansalainen, hallituksen jäsen 2017−, hallituksen puheenjohtaja 2020−2023

Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus

 • Päätoimi: hallitusammattilainen
 • Tokmanni Group Oyj:n toimitusjohtaja 2017-2018
 • GS1 Finland Oy:n toimitusjohtaja vuosina 2015–2017
 • Restel Oy:n toimitusjohtaja vuosina 2011–2014 ja varatoimitusjohtaja vuonna 2010
 • Onninen Oy:n toimitusjohtaja vuosina 2006–2010
 • Useissa johtotehtävissä Kesko Oyj:ssä vuosina 1987–2006

Luottamustehtävät: Pyroll Oy:n hallituksen jäsen 2022—, Sievi Capital Oyj:n hallituksen jäsen 2022—, Indoor Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja 2020—, TylöHelo AB:n hallituksen jäsen 2017—2018, MyOpt Consulting Oy:n hallituksen puheenjohtaja 2017—2018, GS1 Finland Oy:n hallituksen jäsen 2016—2017, Makua Foods Oy:n hallituksen jäsen 2016—2021, Dieta Group Oy:n hallituksen jäsen 2016—, Leipurin Oyj:n hallituksen jäsen 2010–2013 ja 2014—, Tokmanni Group Oyj:n hallituksen jäsen 2012— ja puheenjohtaja 2012—2018 ja Atria Oyj:n hallituksen jäsen 2009—2021.

Juha Kalliokoski

(s. 1970), poliisi ja kauppateknikko, Suomen kansalainen, hallituksen jäsen 2023−

Riippuvainen yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus

 • Kamuxin toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen 2001–2023
 • Forssan Laatuauto, paikallisjohtaja 2000–2003
 • Skapat Oy, myyntipäällikkö ja osakas 1999
 • Oy Autokuvio Ab, automyyjä ja myyntipäällikkö 1994–1999
 • Forssan nimismiespiiri, nuorempi konstaapeli 1992–1994
 • Edustusliike Juha Kalliokoski, edustaja ja yrittäjä 1990–1991

Luottamustehtävät: Stofix Oy:n hallituksen jäsen 2014 –2019, Silmäasema Fennica Oy:n hallituksen jäsen 2014–2017

Reija Laaksonen

(s. 1973), kauppatieteiden maisteri, Suomen kansalainen, hallituksen jäsen 2017—

Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus

 • Päätoimi: Veikkaus Oy:n brändi-ja viestintäjohtaja 2023–
 • Nokian Renkaat Oyj:n globaali markkinointijohtaja 2020-2022
 • Fazer-konsernin brändijohtaja 2018-2019
 • Fazer Makeisten digitaalisten toimintojen johtaja vuodesta 2015—2018
 • Fazer Makeisten markkinointijohtaja 2014–2015
 • Fazerin brändinhallinnasta, markkinoinnista ja mediasta vastaava johtaja 2013–2014
 • Fazerin mediasuunnittelusta ja -hankinnasta vastaava johtaja vuosina 2012–2013
 • Unilever Nordicin mediajohtaja Tukholmassa 2009–2012
 • Useissa tehtävissä Unilever Nordicissa ja Unilever Finland Oy:ssä 2000–2009.

Luottamustehtävät: Media Audit Finland Oy:n hallituksen jäsen vuosina 2013–2015, Mainostajien liiton jäsen 2009-2019 ja hankintaryhmän puheenjohtaja 2017-2019, Markkinointijohdon ryhmä ry:n hallituksen varapuheenjohtaja 2018-2019, Stella Kotipalvelut Oy:n hallituksen jäsen 2018-2020

Antti Mäkelä

(s. 1976), tekniikan ylioppilas, kauppatieteiden ylioppilas, Suomen kansalainen, hallituksen jäsen 2020—

Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus

 • Päätoimi: Reaktor Group, perustaja, hallituksen puheenjohtaja 2000—, Reaktor Ventures Oy, johtaja, hallituksen puheenjohtaja 2013—
 • Luottamustehtävät: Finitec Oy:n hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen 2014—, Adventure Club Helsinki Oy:n hallituksen jäsen 2015—, Wunderdog Oy:n hallituksen jäsen 2014—, Codemate Oy:n hallituksen jäsen 2017—, Fourkind Global Oy:n hallituksen jäsen 2019—, Timma Oy:n hallituksen jäsen 2019—

Luottamustehtävät: Finitec Oy:n hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen 2014—, Adventure Club Helsinki Oy:n hallituksen jäsen 2015—, Wunderdog Oy:nhallituksen jäsen 2014—, Codemate Oy:n hallituksen jäsen 2017—, Fourkind Global Oy:n hallituksen jäsen 2019—, Timma Oy:n hallituksen jäsen 2019—

Jaana Viertola-Truini

(s. 1972), KTM, Suomen kansalainen, hallituksen jäsen 2022—

Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus:

• Päätoimi: Mathem AB:n talousjohtaja 2020—
• Rusta AB:n talousjohtaja 2016—2020
• Bringwell AB:n (publ.) talousjohtaja ja Bringwell Finlandin toimitusjohtaja 2013—2016
• Talousjohdon tehtävissä Mondelez-konserniin kuuluvissa yhtiöissä 1997—2013

Luottamustehtävät: Broman Groupin hallituksen jäsen 2020—