FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy
Kamuxin hallitus

Hallitus

Kamux Oyj:n hallitukseen kuuluu neljästä kahdeksaan varsinaista jäsentä, jotka yhtiökokous valitsee kerrallaan kaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Hallituksen tehtävänä on osakeyhtiölain mukaan huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen tulee myös huolehtia siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallitus on vahvistanut työjärjestyksen, jossa on selostettu hallituksen tehtäviä ja toimintaa tarkemmin. Hallitus ei ole perustanut valiokuntia.

Hallituksen työjärjestys
Kamux – Hallituksen työjärjestys

Matti Virtanen

(s. 1958), diplomi-insinööri, Suomen kansalainen, hallituksen puheenjohtaja 2016—, hallituksen jäsen 2016—

Riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus:

 • Virtanen Consulting GmbH:n toimitusjohtaja ja osakas 2003—
 • Norpe Oy:n konsernijohtaja 2010–2016
 • Perlos Oy:n toimitusjohtaja 2006–2008
 • Solectron Corporation varatoimitusjohtaja ja Solectron EMEA-alueen toimitusjohtaja 2004–2005
 • Hewlett-Packard & Compaq Computerin varatoimitusjohtaja 1990–2003
 • Nokia Oyj:n johtotehtävissä 1984–1990

Luottamustehtävät: Akaasia Invest AG:n hallitusten puheenjohtaja 2010—, Akaasia Oy:n hallituksen puheenjohtaja 1993—, Sponstore Oy hallituksen jäsen 2015—, HopLop Holding Oy:n hallituksen puheenjohtaja 2018—, Roima Intelligence Oy:n hallituksen puheenjohtaja 2019—

Reija Laaksonen

(s. 1973), kauppatieteiden maisteri, Suomen kansalainen, hallituksen jäsen 2017—

Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus:

 • Fazer-konsernin brändijohtaja vuodesta 2018-
 • Fazer Makeisten digitaalisten toimintojen johtaja vuodesta 2015—2018
 • Fazer Makeisten markkinointijohtaja 2014–2015
 • Fazerin brändinhallinnasta, markkinoinnista ja mediasta vastaava johtaja 2013–2014
 • Fazerin mediasuunnittelusta ja -hankinnasta vastaava johtaja vuosina 2012–2013
 • Unilever Nordicin mediajohtaja Tukholmassa 2009–2012
 • Useissa tehtävissä Unilever Nordicissa ja Unilever Finland Oy:ssä 2000–2009.

Luottamustehtävät: Media Audit Finland Oy:n hallituksen jäsen vuosina 2013–2015, Mainostajien liiton jäsen 2009- ja hankintaryhmän puheenjohtaja 2017-, Markkinointijohdon ryhmä ry:n hallituksen varapuheenjohtaja 2018-, Stella Kotipalvelut Oy:n hallituksen jäsen 2018-

David Nuutinen

(s. 1959), kauppatieteiden maisteri, Suomen kansalainen, hallituksen jäsen 2012—, hallituksen puheenjohtaja 2012—2016

Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus:

 • DN Advisory Oy:n toimitusjohtaja 2017—
 • Cloetta AB:n (publ.) toimitusjohtaja 2015-2016
 • Cloetta Suomi Oy:n toimitusjohtaja 2013–2015
 • Leaf Suomi Oy:n toimitusjohtaja 2005–2013
 • Leaf Suomi Oy:n kaupallinen johtaja 2003–2005
 • PepsiCo Beverages Internationalin konsultti 2003 ja franchise-johtaja 2000–2002
 • McDonald’s Finlandin operatiivinen johtaja 1996–2000
 • Useissa tehtävissä Vaasamills Ltd/Cultor Group Finlandissa 1986–1996

Luottamustehtävät: Leader Foods Oy:n hallituksen puheenjohtaja 2018—EasySoda Finland Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2017—, Splizzeria Oy:n hallituksen jäsen 2014–2015, DNA:n hallituksen jäsen 2010–2012, Elintarviketeollisuuden Makeis- ja keksiteollisuusyhdistyksen puheenjohtaja 2005–2012, Turun Vapaavarasto Oy:n hallituksen jäsen 2005–2012, Mainostajien liiton kauppatapatyöryhmän jäsen 2005–2009 ja Upo–kodinkoneet Oy:n hallituksen jäsen 1998–2000.

Jokke Paananen

(s. 1972), kauppatieteiden maisteri, Suomen kansalainen, hallituksen jäsen 2011—

Riippumaton yhtiöstä

Keskeinen työkokemus:

 • Intera Partners Oy:n perustajaosakas ja toimitusjohtaja 2013—
 • CVC Capital Partnersin sijoitusjohtaja 2005–2007, ennen tätä Industri Kapitalin apulaisjohtaja

Luottamustehtävät: Intera Partners Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2007—, Roima Intelligence Group Oy:n hallituksen jäsen 2018—, RGE Holding Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuosina 2014–2015 ja hallituksen jäsen 2015—2018, Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy:n (entinen Animagi Oy) hallituksen jäsen 2013–2015, Normek Group Oy:n hallituksen jäsen 2008-2017 ja Consti Yhtiöt Oyj:n hallituksen jäsen 2008–2009, Avarn Holding Oy:n hallituksen jäsenen vuodesta 2019-

Vesa Uotila

(s. 1982), kauppatieteiden maisteri, Suomen kansalainen, hallituksen jäsen 2016—, hallituksen varajäsen 2011-2016

Riippumaton yhtiöstä

Keskeinen työkokemus

 • Intera Partners Oy:n osakas 2015— ja sijoitusammattilainen 2010—
 • McKinsey & Company, Inc:lla liikkeenjohdon konsultti 2008–2010

Luottamustehtävät: Normek Group Oy:n hallituksen jäsen 2017-, Normek Kiinteistöt Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2016—, KE Holding Oy:n hallituksen jäsen 2014—, Paulatum Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja 2010—, Kreate Oy:n hallituksen varajäsen 2014, Delete Group Oy:n hallituksen varajäsen 2012–2013, PHX Invest Oy:n hallituksen jäsen 2006–2008, Studentwork Sharper Oy:n tilintarkastaja 2006–2008.

Harri Sivula

hallintotieteiden maisteri, Suomen kansalainen (s. 1962)., hallituksen jäsen 2017—

Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus:

 • Tokmanni Group Oyj:n toimitusjohtaja 2017-2018
 • GS1 Finland Oy:n toimitusjohtaja vuosina 2015–2017
 • Restel Oy:n toimitusjohtaja vuosina 2011–2014 ja varatoimitusjohtaja vuonna 2010
 • Onninen Oy:n toimitusjohtaja vuosina 2006–2010
 • Useissa johtotehtävissä Kesko Oyj:ssä vuosina 1987–2006

Luottamustehtävät: TylöHelo AB:n hallituksen jäsen 2017—2018, MyOpt Consulting Oy:n hallituksen puheenjohtaja 2017—2018, GS1 Finland Oy:n hallituksen jäsen 2016—, Makua Foods Oy:n hallituksen jäsen 2016—-, Dieta Group Oy:n hallituksen jäsen 2016—, Leipurin Oyj:n hallituksen jäsen 2010–2013 ja 2014—, Tokmanni Group Oyj:n hallituksen jäsen 2012— ja puheenjohtaja 2012—2018 ja Atria Oyj:n hallituksen jäsen 2009—.