Kamux logo
FI
FI EN
>Kamux Oyj Meistä Taloudelliset tavoitteet

Kamux päivittää taloudelliset tavoitteet alkuvuonna 2024. 

Taloudelliset tavoitteet 2021–2023

 

Kamuxin keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

  • Liikevaihdon kasvu yli 20 % vuosittain
  • Vuosittain kasvava oikaistu liikevoitto ja oikaistu liikevoittomarginaali yli 3,5 %
  • Oman pääoman tuotto (ROE) yli 25 %
  • Jakaa osinkona vähintään 25 % tilikauden voitosta.


Yhtiön hallitus arvioi jaettavan osingon ja Kamuxin kasvuun sijoitettavien varojen määrän välisen tasapainon vuosittain ja tekee tämän arvion perusteella esityksen jaettavan osingon määrästä, joka voi yksittäisenä vuonna poiketa merkittävästi osinkopolitiikan mukaisesta tavoitetasosta.

Osaketietoa

Lue lisää

Hallinnointi

Lue lisää

Palkitseminen

Lue lisää

Riskienhallinta ja valvonta

Lue lisää