Kamux logo
FI
FI EN
>Kamux Oyj Tiedotteet ja julkaisut Tiedotteet

Kamux Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Kamux Oyj, pörssitiedote / liputusilmoitus, 13.1.2023 klo 17.15

Kamux Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Kamux Oyj on vastaanottanut 13.1.2023 seuraavan arvopaperimarkkinalain (”AML”) 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Danske Bank A/S:n (Kööpenhamina, Tanska) hallinnoimien rahastojen (Danica Pension Livsforsikringsaktie ja Finnish Fund) yhteenlaskettu osuus Kamux Oyj:n osakkeista ja äänistä on 12.1.2023 ylittänyt viisi (5) prosenttia. Ilmoituksen mukaan ilmoituksen perusteena on osakkeiden tai äänioikeuksien hankinta.

Danske Bank A/S:n hallinnoimien rahastojen (Danica Pension Livsforsikringsaktie ja Finnish Fund) nykyinen omistusosuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 5,05 % 40 017 420
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus N/A

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Osakesarja / osakelaji
ISIN-koodi
FI4000206750
Suora (AML 9:5) 0 0 %
Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) 2 019 828 5,05 %
A YHTEENSÄ 2 019 828 5,05 %

Lisätietoja:
Viestintäjohtaja Katariina Hietaranta, puh. 050-557 6765

Kamux Oyj
Konserniviestintä

Kamux on nopeasti kasvanut käytettyjen autojen sekä niihin liittyvien palveluiden myyntiin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Kamux yhdistää digitaalisen kaupankäynnin kattavaan myymäläverkostoon tarjotakseen asiakkailleen erinomaisen palvelukokemuksen ajasta tai paikasta riippumatta. Digitaalisten kanavien lisäksi yhtiöllä on yhteensä 77 myymälää Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Kamux aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa ja on myynyt perustamisensa jälkeen yli 400 000 käytettyä autoa, joista 68 429 autoa vuonna 2021. Kamuxin liikevaihto nousi 937,4 miljoonaan euroon vuonna 2021. Kamuxin palveluksessa oli kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 848 henkilöä vuonna 2021. Kamux Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.