Kamux logo
FI
FI EN
>Kamux Oyj Tiedotteet ja julkaisut Tiedotteet

Kamux Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Kamux Oyj, pörssitiedote / liputusilmoitus, 21.5.2024 klo 16.45

Kamux Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Kamux Oyj on vastaanottanut 21.5.2024 seuraavan arvopaperimarkkinalain (”AML”) 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen (OP-Suomi Pienyhtiöt ja OP-Suomi) yhteenlaskettu osuus Kamux Oyj:n osakkeista ja äänistä on 20.5.2024 ylittänyt viisi (5) prosenttia. Ilmoituksen mukaan ilmoituksen perusteena on osakkeiden tai äänioikeuksien hankinta.

OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen (OP-Suomi Pienyhtiöt ja OP-Suomi) nykyinen omistusosuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 5,11 % 40 017 420
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus N/A

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Osakesarja / osakelaji
ISIN-koodi
FI4000206750
Suora (AML 9:5) 2 043 917 5,11 %
Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) 0 0 %
A YHTEENSÄ 2 043 917 5,11 %

Lisätietoja:
Viestintäjohtaja Katariina Hietaranta, puh. 050 557 6765

Kamux Oyj
Konserniviestintä

Kamux on nopeasti kasvanut käytettyihin autoihin sekä niihin liittyviin palveluihin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Kamux yhdistää digitaalisen kaupankäynnin kattavaan myymäläverkostoon tarjotakseen asiakkailleen erinomaisen palvelukokemuksen ajasta tai paikasta riippumatta. Digitaalisten kanavien lisäksi yhtiöllä on yhteensä 77 myymälää Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Kamux aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa ja on perustamisensa jälkeen myynyt jo yli 500 000 käytettyä autoa, joista 68 257 autoa vuonna 2023. Kamuxin liikevaihto oli 1 002 miljoonaa euroa vuonna 2023 ja yhtiön palveluksessa oli kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 885 henkilöä. Kamux Suomelle on myönnetty Avainlippu-tunnus osoituksena Suomessa tuotetusta ja Suomessa työllistävästä palvelusta. Kamux Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.kamux.com