Kamux logo
FI
FI EN
>Kamux Oyj Tiedotteet ja julkaisut Tiedotteet

Kamux Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2024: Liikevaihto kasvoi ja oikaistu liikevoitto kasvoi merkittävästi, Ruotsin toimenpiteet etenevät

Kamux Oyj, osavuosikatsaus, 17.5.2024 klo 9.00

Kamux Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2024: Liikevaihto kasvoi ja oikaistu liikevoitto kasvoi merkittävästi, Ruotsin toimenpiteet etenevät

Tämä tiedote on tiivistelmä Kamux Oyj:n osavuosikatsauksesta 1.1.—31.3.2024. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.kamux.com.

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita. 

Tammi–maaliskuu lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 7,9 % ja oli 240,7 milj. euroa (223,1)
  • Bruttokate kasvoi 17,4 % ja oli 24,4 milj. euroa (20,7) eli 10,1 % (9,3) liikevaihdosta
  • Oikaistu liikevoitto kasvoi 227,0 % ja oli 2,7 milj. euroa (0,8) eli 1,1 % (0,4) liikevaihdosta
  • Liikevoitto kasvoi 285,3 % ja oli 2,3 milj. euroa (0,6) eli 1,0 % (0,3) liikevaihdosta
  • Myytyjen autojen määrä kasvoi 5,3 % ja oli 16 137 autoa (15 324)
  • Vertailukelpoisten liikkeiden myynti kasvoi 7,1 % (-10,4)
  • Laimentamaton ja laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,00)

Avainluvut

milj. euroa 1−3/2024 1−3/2023 Muutos, % 1−12/2023
Liikevaihto 240,7 223,1 7,9 % 1 002,1
Bruttokate 24,4 20,7 17,4 % 102,5
osuus liikevaihdosta, % 10,1 % 9,3 % 10,2 %
Liikevoitto (EBIT) 2,3 0,6 285,3 % 15,8
osuus liikevaihdosta, % 1,0 % 0,3 % 1,6 %
Oikaistu liikevoitto* 2,7 0,8 227,0 % 18,0
osuus liikevaihdosta, % 1,1 % 0,4 % 1,8 %
Liikevaihto integroiduista palveluista 13,4 11,5 15,9 % 53,0
osuus liikevaihdosta, % 5,5 % 5,2 % 5,3 %
Myytyjen autojen lukumäärä 16 137 15 324 5,3 % 68 257
Bruttokate per myyty auto, euroa 1 510 1 354 11,5 % 1 502
Vertailukelpoisten liikkeiden myynnin kasvu, % 7,1 % -10,4 % 2,9 %
Nettovelka 71,0 68,4 3,9 % 53,8
Vaihto-omaisuus 136,2 123,1 10,6 % 117,2
Vaihto-omaisuuden kierto, päivää 52,4 56,8 -7,8 % 46,9
Investoinnit 1,2 0,4 195,7 % 1,8
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 902 845 6,7 % 885
Oman pääoman tuotto (ROE), % 9,9 % 6,1 % 8,7 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 6,9 % 4,6 % 6,6 %
Omavaraisuusaste, % 49,5 % 51,2 % 51,9 %
Laimentamaton ja laimennettu tulos/osake, euroa 0,03 0,00 N/A 0,24

* Liikevoitto oikaistuna strategiseen suunnitteluun ja konsultointiin, aikaisempien tilikausien veroihin, omiin kiinteistöoperaatioihin ja muihin eriin liittyvillä erityiserillä, yhteensä 0,4 milj. euroa vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä (1–3/2023: 0,2 milj. euroa ja 1–12/2023: 2,2 milj. euroa sisältäen myös oikeudellisiin prosesseihin liittyviä erityiseriä).

Toimitusjohtaja Tapio Pajuharju:

”Käytettyjen autojen markkinat kehittyivät positiivisesti kaikissa toimintamaissamme ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, ja näyttää siltä, että kysyntä on palaamassa normaaliksi. Kamuxilla myynnin hyvä vire jatkui erityisesti Suomessa. Tämän lisäksi Saksassa kappalemääräinen myyntimme kehittyi positiivisesti.

Ruotsissa markkina oli varsin vahva, mutta Ruotsin liiketoiminnoissa aiemmin tunnistettuihin väärinkäytöksiin liittyvät korjausliikkeet vaikuttivat myyjien vaihtuvuuteen merkittävästi, mistä syystä jäimme selvästi markkinan hyvästä vauhdista. Olemme onnistuneet erittäin hyvin uusien myyjien rekrytoinnissa Ruotsissa, ja myyntitiimimme on jo lähellä vuoden 2023 kokoa. Olemme myös panostaneet merkittävästi perehdytykseen, ja vaikka oppiminen vie oman aikansa, uskomme, että saamme Ruotsin myyntitiimin iskuun loppuvuoden aikana. Myös muita korjaavia toimenpiteitä jatkettiin Ruotsissa ensimmäisellä vuosineljänneksellä, ja kaikki toimenpiteet saadaan asteittain valmiiksi vuoden loppua kohden.

Suomen ja Saksan positiivisen kehityksen myötä kappalemääräinen myyntimme kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 5 % vuoden 2023 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Liikevaihdon lähes 8 % kasvu oli kuitenkin vahvasti Suomi-painotteinen, sillä toteutimme Saksassa suunnitellusti autovalikoiman muutoksen Kamuxin konseptin mukaiseksi, minkä seurauksena keskimääräinen liikevaihto per myyty auto laski aiemmasta.

Bruttokate kasvoi vertailujaksosta kaikissa maissa. Suomessa positiivisen kehityksen taustalla oli useita asioita, joiden yhteinen nimittäjä on kannattavuuden painottaminen. Ruotsin osalta positiivisesti kehittynyt bruttokate on viime vuonna toteutettujen toimenpiteiden tulosta. Saksassa jatkamme tuottavuuden parantamista muun muassa kehittämällä edelleen autojen keskitettyä prosessointia. Integroitujen palvelujen myynti kehittyi suotuisasti. Ensimmäisen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto oli 2,7 milj. euroa (0,8 milj. euroa). Operatiivinen rahavirta oli ‑16,2 milj. euroa.

Julkaisimme maaliskuussa päivitetyn strategiamme, jonka ytimessä on asiakkaan nostaminen kaiken toiminnan keskiöön ja operatiivisen toiminnan tuottavuuden tehostaminen. Näiden avulla saavutamme kannattavaa kasvua. Taloudellisten tavoitteiden lisäksi tärkeä strategiamme etenemisen mittari on asiakkaiden suositteluastetta mittaava Net Promoter Score (NPS), jossa pitkän aikavälin tavoitteemme on 60. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä NPS-tuloksemme oli 51, mikä on autoalalla erittäin hyvä taso.

Etenimme strategian toteutuksessa kuluneella vuosineljänneksellä suunnitelmiemme mukaisesti. Suomessa päivitimme myymäläverkostoamme uuden konseptimme mukaiseksi aloittaen pääkaupunkiseudun myymälöistä. Toisen vuosineljänneksen alusta Suomessa siirryttiin asiakkaan toiminnan keskiöön nostavaan kauppiasmalliin ja lisäksi eriytimme hyötyajoneuvoihin keskittyvän liiketoimintamme Kamux Worx-konseptin alle. Uusi lippulaivamyymälämme Tampereen Lakalaivan alueella on valmistunut aikataulussa, ja viralliset avajaiset pidetään toukokuun lopulla. Ostotoimintojen kehittäminen jatkuu, ja erityisesti kansainvälisen hankinnan osalta olemme avanneet kevään aikana ensimmäisiä uusia kanavia.

Ruotsissa olemme maajohtajan vaihdoksen jälkeen keskittyneet prosessien sekä roolien ja vastuiden selkeyttämiseen. Tämän lisäksi teimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä päätöksiä myymäläverkostomme uudistamiseksi: Sundsvallin ja Helsingborgin myymälät tulevat muuttamaan suurempiin ja Kamuxin konseptiin soveltuviin tiloihin kesän aikana, ja kannattamaton Norrköpingin myymälä suljettiin toisen vuosineljänneksen alussa. Jatkamme kontrolliympäristön vahvaa kehittämistä Ruotsissa, ja vahvistamme resursointiamme muun muassa sisäisen tarkastuksen osalta toisen vuosineljänneksen aikana.

Saksassa olemme keskittyneet autovalikoiman muuttamiseen konseptimme mukaiseksi, ja autojen keskitetty prosessointi on edennyt suunnitelmien mukaan. Laajennamme maantieteellistä peittoamme Saksassa edelleen ja avaamme toisen vuosineljänneksen aikana uuden myymälän Siershahniin. Jatkamme myös olemassa olevien myymälöiden päivityksiä konseptimme mukaiseksi, sekä tuottavuuden parantamiseksi tähtääviä toimenpiteitä.

Autokaupan murros ja haasteet uusien autojen myynnissä ovat osin näkyneet myös kilpailutilanteessa ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Autovalmistajien tiukentaessa otettaan jälleenmyyjäverkostoista useat uusien autojen merkkiedustuksiin keskittyneet kauppiaat ovat harkinneet liiketoimintamalliaan ja päättäneet satsata käytettyjen autojen kauppaan tai jopa lopettaneet kokonaan. Kamuxin monikanavakonsepti toimii tässäkin markkinatilanteessa hyvin. Suomessa olemme vahvistaneet asemaamme käytettyjen autojen markkinajohtajana, ja vaikka olemme Ruotsissa menettäneet markkinaosuutta jonkin verran, olemme koko Euroopan tasolla kolmanneksi suurin yksinomaan käytettyjen autojen kauppaan keskittynyt toimija.

Haluan jälleen esittää lämpimät kiitokset kaikille kamuxlaisille hyvästä työstä myös vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen aikana. Kiitokset myös luottamuksesta kaikille asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Jatkamme strategiamme toteuttamista suunnitelmiemme mukaisesti.”

Näkymät vuodelle 2024 (ennallaan)

Kamux arvioi vuoden 2024 oikaistun liikevoiton ylittävän vuoden 2023 oikaistun liikevoiton, joka oli 18,0 milj. euroa.

Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat

Kamux vastaanotti 5.4.2024 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Danske Bank A/S:n (Kööpenhamina, Tanska) hallinnoiman rahaston (Finnish Fund) yhteenlaskettu osuus Kamux Oyj:n osakkeista ja äänistä alitti 4.4.2024 viisi prosenttia ja oli ilmoituksen jälkeen 4,95 %.

Kamux tiedotti 8.4.2024, että konsernin ostojohtaja ja johtoryhmän jäsen Juha Saarinen oli päättänyt lopettaa Kamuxin palveluksessa siirtyäkseen uuteen tehtävään yhtiön ulkopuolelle. Saarinen jatkaa nykyisessä tehtävässään 8.7.2024 saakka.

Kamux tiedotti 16.4.2024 saaneensa päätökseen 20.3.2024 tiedottamansa omien osakkeiden hankinnan. Kamux osti 21.3.–16.4.2024 välisenä aikana yhteensä 135 000 omaa osakettaan julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä 5,8361 euron keskihintaan. Ostettujen osakkeiden kokonaishinta oli 787 875,71 euroa. Osakkeiden takaisinostot perustuivat yhtiökokouksen 2023 yhtiön hallitukselle antamaan valtuutukseen, ja osakkeet on tarkoitus käyttää osana konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2024–2026 sekä avainhenkilöille suunnatun Green Lions –lisäosakeohjelman (matching share plan) palkkioiden maksamista. Tehtyjen kauppojen jälkeen yhtiön hallussa oli yhteensä 144 053 omaa osaketta, mikä vastaa noin 0,36 prosenttia kaikista osakkeista.

Tulosjulkistukset 2024

Kamux Oyj julkistaa taloudelliset katsauksensa vuonna 2024 seuraavasti:

  • Puolivuosikatsaus tammi—kesäkuulta 2024                           16.8.2024
  • Osavuosikatsaus tammi—syyskuulta 2024                              8.11.2024

Tiedotustilaisuus

Englanninkielinen tiedotustilaisuus sijoittajille, analyytikoille ja medialle pidetään tänään perjantaina 17.5.2024 Sanomatalossa, Flik Studio Elielissä, 1. krs, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki klo 11.00 alkaen. Tilaisuudessa toimitusjohtaja Tapio Pajuharju ja talousjohtaja Jukka Havia esittelevät osavuosikatsauksen.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://kamux.videosync.fi/q1-2024

Osallistuminen puhelimitse:

Rekisteröidy alla olevan linkin kautta osallistuaksesi puhelinkonferenssiin. Rekisteröidyttyäsi saat puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen. Mikäli haluat esittää kysymyksiä, näppäile *5 puhelimeesi liittyäksesi jonoon.

https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=50049835

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Tapio Pajuharju, puh. 050 577 4200
Talousjohtaja Jukka Havia, puh. 050 355 3757
Viestintäjohtaja Katariina Hietaranta, puh. 050 557 6765

 

Kamux Oyj
Konserniviestintä

Kamux on nopeasti kasvanut käytettyihin autoihin sekä niihin liittyviin palveluihin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Kamux yhdistää digitaalisen kaupankäynnin kattavaan myymäläverkostoon tarjotakseen asiakkailleen erinomaisen palvelukokemuksen ajasta tai paikasta riippumatta. Digitaalisten kanavien lisäksi yhtiöllä on yhteensä 77 myymälää Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Kamux aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa ja on perustamisensa jälkeen myynyt jo yli 500 000 käytettyä autoa, joista 68 257 autoa vuonna 2023. Kamuxin liikevaihto oli 1 002 miljoonaa euroa vuonna 2023 ja yhtiön palveluksessa oli kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 885 henkilöä. Kamux Suomelle on myönnetty Avainlippu-tunnus osoituksena Suomessa tuotetusta ja Suomessa työllistävästä palvelusta. Kamux Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.kamux.com

Lataa