Kamux logo
FI
FI EN
>Kamux Oyj Tiedotteet ja julkaisut Tiedotteet

Kamux perusti uuden lisäosakejärjestelmän tulevaisuuden avainhenkilöilleen

Kamux Oyj, pörssitiedote, 22.1.2024 klo 8.30

Kamux perusti uuden lisäosakejärjestelmän tulevaisuuden avainhenkilöilleen

Kamux Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa konsernin tunnistetuille nouseville avainhenkilöille suunnatun lisäosakeohjelman (matching share plan). Ohjelman nimi on Green Lions ja se on perustettu avainhenkilöille, jotka eivät kuulu Kamuxin muiden osakepohjaisten kannustimien piiriin. Green Lions -ohjelman tarkoituksena on sitouttaa tulevaisuuden avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen Kamuxin osakkeiden hankkimiseen ja kertymiseen perustuva kannustinjärjestelmä, sekä kannustaa heitä sijoittamaan henkilökohtaisesti yhtiön osakkeisiin. Green Lions -ohjelma pyrkii myös yhdistämään omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä.

Green Lions -ohjelmassa 2024–2029 on neljä (4) sitouttamisjaksoa, jotka kattavat vuodet 2024–2026, 2025–2027, 2026–2028 ja 2027–2029. Ohjelmaan osallistumisen ja palkkion saamisen edellytyksenä on, että osallistuja on hankkinut Kamuxin osakkeita hallituksen asettamissa rajoissa. Lisäksi palkkion maksaminen perustuu osallistujan voimassa olevaan työsopimukseen palkkion maksuhetkellä.

Hallitus päättää vuosittain sitouttamisjakson alkamisesta ja sen yksityiskohdista. Ohjelman mahdolliset palkkiot maksetaan kunkin sitouttamisjakson päättymisen jälkeen.

Green Lions -ohjelman ensimmäisen sitouttamisjakson 1.1.2024–31.12.2026 kohderyhmään kuuluu noin 70 tunnistettua tulevaisuuden avainhenkilöä, jotka eivät ole Kamuxin muiden osakepohjaisten kannustinjärjestelmien piirissä. Johtoryhmän jäsenet eivät kuulu kohderyhmään. Palkkioksi sitoutumisesta Kamux antaa osallistujille bruttopalkkiona yhden lisäosakkeen jokaista järjestelmään kohdennettua osaketta kohden. Ohjelman perusteella maksettavat palkkiot vastaavat arviolta yhteensä enintään noin 270 000 Kamux Oyj:n osakkeen arvoa (arvioituna osakkeen päätöskurssilla 17.1.2024 5,23 euroa), sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Osakkeiden lopullinen määrä riippuu osallistujien ohjelmaan kohdentamien osakkeiden määrästä.

Ensimmäisen sitouttamisjakson palkkiot maksetaan maaliskuun 2027 loppuun mennessä. Palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja sosiaaliturvamaksuja. Mikäli osallistujan työsuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Lisätietoja:
Marjo Nurmi, henkilöstö- ja vastuullisuusjohtaja, puh 050 632 16

Kamux Oyj
Konserniviestintä

Kamux on nopeasti kasvanut käytettyihin autoihin sekä niihin liittyviin palveluihin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Kamux yhdistää digitaalisen kaupankäynnin kattavaan myymäläverkostoon tarjotakseen asiakkailleen erinomaisen palvelukokemuksen ajasta tai paikasta riippumatta. Digitaalisten kanavien lisäksi yhtiöllä on yhteensä 78 myymälää Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Kamux aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa ja on perustamisensa jälkeen myynyt jo yli 500 000 käytettyä autoa, joista 62 922 autoa vuonna 2022. Kamuxin liikevaihto oli 968,7 miljoonaa euroa vuonna 2022 ja yhtiön palveluksessa oli kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 883 henkilöä. Kamux Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.kamux.com