Kamux logo
FI
FI EN
>Kamux Oyj Tiedotteet ja julkaisut Tiedotteet

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Kamux Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

Kamux Oyj, pörssitiedote, 26.1.2024 klo 9.00

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Kamux Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

Hallituksen kokoonpano

Kamuxin varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaan asetettu osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää torstaina 18.4.2024 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Juha Kalliokoski, Terho Kalliokoski, Antti Mäkelä, Harri Sivula ja Jaana Viertola-Truini sekä uusina jäseninä Maren Kroll ja Kati Riikonen. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Terho Kalliokoski valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Harri Sivula valitaan uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Ehdotettujen henkilöiden oman sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tekemän arvion mukaan Juha Kalliokoski on riippuvainen sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista, ja muut ehdokkaat ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Maren Krollilla (s. 1979, psykologian maisteri, Saksan kansalainen) on yli 20 vuoden kansainvälinen kokemus strategisesta henkilöstöhallinnosta ja henkilöstöjohtamisesta. Kroll on toiminut aiemmin muun muassa henkilöstö-, viestintä- ja vastuullisuusjohtajana sekä johtoryhmän jäsenenä eurooppalaisessa pörssilistatussa optikkoketju Mister Spexissä (2021–2023), henkilöstöjohtajana yhdysvaltalaisessa kauneus- ja hyvinvointialan kuluttajayhtiö Harry’s Inc:issä (2017-2019), kumppanuuksista, henkilöstön kehittämisestä ja työnantajamielikuvasta vastaavana johtajana verkkokauppayhtiö Zalandossa (2014-2016) sekä henkilöstön kehittämisen ja henkilöstöjohtamisen tehtävissä Australiassa EnergyAustraliassa (2008–2012). Maren Krollilla ei ole tällä hetkellä muita luottamustehtäviä eikä hän tällä hetkellä omista Kamux Oyj:n osakkeita.

Kati Riikosella (s. 1971, kauppatieteiden maisteri, Suomen kansalainen) on yli 20 vuoden kansainvälinen kokemus digitaalisen liiketoiminnan ja markkinoinnin johto- ja asiantuntijatehtävistä. Tällä hetkellä Riikonen toimii Telia Finland Oyj:ssä online-, markkinointi- ja analytiikkajohtajana sekä johtoryhmän jäsenenä (2020–). Ennen Teliaa hän on toiminut muun muassa toimialajohtajana Suomen Googlella (2017–2020), markkinoinnin sisältöihin keskittyvän Isobarin toimitusjohtajana (2015–2017) sekä online-toimintojen johtajana ja markkinointijohtajana tietoliikenneyhtiö DNA:lla (2011–2015). Hän on toiminut myös yksityisyrittäjänä 2006–2011. Riikonen toimii tällä hetkellä Verkkokauppa.com Oyj:n ja Nooa Säästöpankki Oyj:n hallituksen jäsenenä. Riikonen ei omista tällä hetkellä Kamux Oyj:n osakkeita.

Kamux Oyj:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2017 alkaen toiminut Reija Laaksonen on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi tulevalla toimikaudella. Yhtiö ja yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta haluavat kiittää Reija Laaksosta ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta työstä yhtiön hyväksi hallituksen jäsenenä sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa hallituksen jäsenten valintaa koskevaan ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Nimitystoimikunta on arvioinut ehdotettavaa kokoonpanoa hallituksen monimuotoisuuspolitiikan ja hallinnointikoodin vaatimusten näkökulmasta sekä kokonaisuutena että yksittäisten jäsenehdokkaiden osalta. Nimitystoimikunta katsoo, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden toisiaan täydentävän erinomaisen osaamisen ja kokemuksen lisäksi myös ehdotettava hallitus kokonaisuutena täyttää sekä hallinnointikoodin että hallituksen monimuotoisuuspolitiikan vaatimukset.

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön sijoittajasivuilla kamux.com/Yhtiökokous 2024.

Hallituksen palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioita ja valiokuntapalkkioita korotetaan maltillisesti. Ehdotetut vuosipalkkiot ovat seuraavat:

  • Hallituksen puheenjohtaja 70 000 euroa (aiemmin 68 000 euroa)
  • Hallituksen jäsen 32 000 euroa (aiemmin 31 000 euroa)
  • Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 7 000 euroa (aiemmin 5 000 euroa)
  • Tarkastusvaliokunnan jäsen 3 500 euroa (aiemmin 2 500 euroa)
  • Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja 7 000 euroa (aiemmin 5 000 euroa)
  • Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 3 500 euroa (aiemmin 2 500 euroa)

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron palkkio kultakin sellaiselta hallituksen tai valiokunnan kokoukselta, johon jäsen matkustaa oman asuinmaansa ulkopuolelle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 40 prosenttia hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta vallitsevaan markkinahintaan hankittavina Kamux Oyj:n osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Omien osakkeiden luovutus tai osakkeiden hankinta suoraan hallituksen jäsenten lukuun tehdään kahden viikon kuluttua siitä, kun yhtiön osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2024 on julkistettu. Loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana, josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan tai luovutukseen liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron.

Valiokunnan palkkiot maksetaan rahana. Jos hallitus päättää perustaa uusia valiokuntia, uuden valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan yhtä suuri vuosipalkkio kuin muiden valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuskäytännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano kaudella 2023–2024

Kamuxin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano toimikaudelle 2023–2024 määräytyi 1.8.2023 osakasluetteloon merkittyjen omistusten ja omistuksista saatujen selvitysten perusteella. Nimitysoikeuttaan ovat käyttäneet seuraavat osakkeenomistajat ja Kamuxin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluvat seuraavat jäsenet:

  • Juha Kalliokoski, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, edustaen osakkeenomistajia Juha Kalliokoski ja Callardo Capital Oy
  • Niko Syrjänen, edustaen osakkeenomistajaa Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
  • Juha Takala, edustaen OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimia sijoitusrahastoja
  • Terho Kalliokoski, Kamux Oyj:n hallituksen puheenjohtaja

Toimikunnan päätehtävä on ollut valmistella vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle esitys Kamuxin hallituksen jäsenistä ja heidän palkkioistaan. Hallituksen puheenjohtajana toimiva Terho Kalliokoski ei ole osallistunut hallituksen puheenjohtajavalintaa tai hallituksen palkkioita koskevien päätösehdotusten käsittelyyn.

Lisätietoja:
Juha Kalliokoski, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja

Yhteydenotot:
Katariina Hietaranta, viestintäjohtaja, puh. 050 557 6765

Kamux Oyj
Hallitus

Kamux on nopeasti kasvanut käytettyihin autoihin sekä niihin liittyviin palveluihin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Kamux yhdistää digitaalisen kaupankäynnin kattavaan myymäläverkostoon tarjotakseen asiakkailleen erinomaisen palvelukokemuksen ajasta tai paikasta riippumatta. Digitaalisten kanavien lisäksi yhtiöllä on yhteensä 78 myymälää Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Kamux aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa ja on perustamisensa jälkeen myynyt jo yli 500 000 käytettyä autoa, joista 62 922 autoa vuonna 2022. Kamuxin liikevaihto oli 968,7 miljoonaa euroa vuonna 2022 ja yhtiön palveluksessa oli kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 883 henkilöä. Kamux Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.kamux.com